Definitief bestemmingsplan Diemen Zuid ter inzage

Het bestemmingsplan wijziging verkeersstructuur Diemen Zuid is op 8 juli 2021 door de gemeenteraad van Diemen gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan regelt de openstelling van de huidige busbaan voor autoverkeer. Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage tot 27 augustus 2021.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de projectpagina Diemen Zuid