Gemeente Diemen sluit zich aan bij de Alliantie Kinderarmoede

Diemen heeft zich aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Een groeiend netwerk van ruim 250 publieke en private, landelijke en lokale partijen verbonden rondom één doelstelling: in 2030 geen kind meer de dupe van armoede. In april 2021 werd een motie van GroenLinks, Ons Diemen en de Ouderenpartij unaniem aangenomen. Daarin werd het college van B en W opgeroepen zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en actief gebruik te maken van de aanwezige kennis en het netwerk om kinderarmoede in onze gemeente tegen te gaan. 

Inmiddels is de gemeente Diemen als partner aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede.

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (zie foto): ‘Opgroeien in armoede leidt bij kinderen tot kansenongelijkheid, stress, gezondheidsproblemen en taalachterstand. Daarom ben ik blij dat de gemeente Diemen zich nu bij de Alliantie Kinderarmoede heeft aangesloten. De gemeente Diemen doet al een heleboel om kinderarmoede tegen te gaan. In de Alliantie Kinderarmoede kunnen we onze kennis en ervaringen delen, van anderen leren en blijven we goed op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is. Samen werken we aan de missie: In 2030 is geen enkel kind meer de dupe van armoede en komen er geen nieuwe gezinnen in armoede meer bij.’

Regelingen

In Nederland groeien 264.000 kinderen op in armoede, dat is één op de elf kinderen. De gemeente Diemen heeft meerdere regelingen om dit tegen te gaan, zoals de Stadspas, de Doe mee-regeling, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, bijzondere bijstand voor huiswerkbegeleiding en geld voor computers voor middelbare scholieren. 
De regelingen die er in Diemen zijn, zijn te vinden op onze website

Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is in 2019 opgericht. Binnen de Alliantie Kinderarmoede delen partners kennis, ervaring en contacten. Door wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar te brengen, vergroten partners van de Alliantie Kinderarmoede hun individuele en onze collectieve impact op de korte, middellange en lange termijn. Partners van de Alliantie leggen een belofte aan elkaar af om zich extra in te spannen om kinderarmoede tegen te gaan.