Aanmelden voor de Kinderraad

Kinderen die komend schooljaar in groep 7 of 8 zitten en willen meepraten over dingen die voor kinderen in Diemen belangrijk zijn kunnen zich aanmelden voor de kinderraad van Diemen. Zij kunnen contact opnemen met hun juf of meester. Zij of hij kan kinderen aanmelden voor de kinderraad.

Elk schooljaar wordt er een nieuwe kinderraad samengesteld. Van elke basisschool in Diemen zitten een aantal kinderen uit groep 7 en 8 in de kinderraad. De kinderraad vergadert elke maand. Dan praten de kinderen over belangrijke onderwerpen voor kinderen in Diemen. De kinderraad wordt door de gemeenteraad gevraagd om mee te denken over onderwerpen en om te helpen bij het aanpakken van lokale problemen. 

Ook voert de kinderraad elk jaar een aantal activiteiten uit. Bijvoorbeeld een bingo in zorgcentrum Berkenstede, het bijwonen van de dodenherdenking op 4 mei en de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei, een bezoek aan de Dierenambulance Amsterdam en koken voor mensen die het niet breed zo hebben.

Onderwerpen waar de kinderraad zich mee bezig houdt zijn: stop pesten, meer zonnepanelen in Diemen, veilig op de fiets naar school, meer bijenhotels in Diemen, geen plastic zwerfafval in Diemen en gezond koken en eten voor iedereen (ook als je niet zo veel geld hebt). 

Meer informatie over de Kinderraad is te vinden via de volgende link