Gemeenteraad stemt in met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juni de Regionale Energiestrategie 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid vastgesteld. Hiermee heeft de raad ook groen licht gegeven voor een verdere verkenning naar de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. De zoekgebieden liggen in het buitengebied langs de zware infrastructuur en ook langs de Gooiseweg. In lijn hiermee worden de zoekgebieden op verzoek van de raad binnenkort ook duidelijker op de kaart aangegeven. In de RES 1.0 is verder vastgelegd dat er zoveel mogelijk grote daken in Diemen worden vol gelegd met zonnepanelen. En samen met Rijkswaterstaat worden ook de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen onderzocht. Dit is in lijn met een aangenomen motie over de zonneladder. 

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg is blij met de beslissing van de gemeenteraad. Hij wil benadrukken dat dit niet automatisch betekent dat er daadwerkelijk windturbines en/of zonnevelden in Diemen kunnen komen! Hij verwacht dat er pas eind 2022 duidelijkheid is. ‘We moeten nog veel stappen zetten. Nu de zoekgebieden zijn vastgesteld hoop ik dat we in het vervolgproces het gesprek met inwoners en andere betrokkenen kunnen voortzetten en samen tot weloverwogen keuzes komen. Ik verwacht dat we begin 2022 met die gesprekken gaan beginnen en dan in het verloop van het jaar alle verzamelde feiten en data kunnen wegen en conclusies trekken. Daarbij verwacht ik dat gaande de rit de zoekgebieden kleiner worden, tot uiteindelijk specifieke locaties overblijven. Waar we op uitkomen staat op voorhand niet vast. Er blijft altijd een kans dat we aan het eind van de rit tot de conclusie komen dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.’ 

Moeilijke keuzes

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Ook Diemen ziet het belang dat we overstappen naar het duurzaam opwekken van energie en wil z’n verantwoordelijkheid nemen. Tegelijk erkent het college van burgemeester en wethouders ook dat veel inwoners vragen en zorgen hebben. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Dat is begrijpelijk. Want windturbines en zonnevelden veranderen de omgeving. Mensen maken zich vooral zorgen over windturbines dichtbij woningen, over mogelijk lawaai en slagschaduw en gevolgen voor onze gezondheid. Ook de zorg voor de natuur, ruimtelijke voorkeuren en sociale aspecten vinden veel mensen belangrijk. We staan dus voor moeilijke keuzes. Er zijn kansen en zorgen en voor- en tegenstanders. Daar moeten we de komende tijd goed mee omgaan en proberen met elkaar uit te komen.’

Samen het vervolgproces ontwikkelen

B en W van Diemen gaat niets overhaasten en de komende maanden uittrekken om samen met inwoners, buurgemeenten, provincie en andere betrokkenen een vervolgproces in de steigers te zetten. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Als het gaat om windturbines dan vinden we drie dingen belangrijk voor het vervolgproces. Dat we samen met inwoners en andere betrokkenen een afwegingskader vormgeven. Dat we een gespecialiseerd onderzoeksbureau laten berekenen welke geluid- en slagschaduweffecten er mogelijkerwijs optreden. En dat we met de buurgemeenten samenwerken. Als het gaat om zonnevelden dan biedt de ‘zonneladder’, waarover de gemeenteraad een motie heeft aangenomen, een basis voor vervolgstappen. In een zonneladder wordt een voorkeursvolgorde bepaald waarin bijvoorbeeld natuurgronden worden ontzien en het plaatsen van zonnepanelen op daken juist wordt gestimuleerd.’   

Diemen is met de gemeenten Amsterdam (Zuidoost), Weesp, Gooise Meren en de provincie in gesprek over een gezamenlijke aanpak. De zoekgebieden van Diemen en Amsterdam grenzen namelijk aan elkaar en raken ook Weesp en Gooise Meren. Het is dan logisch dat niet elke gemeente zelf het wiel gaat uitvinden. Ook voor inwoners van de buurgemeenten is het veel duidelijker als de gemeenten samen optrekken. Inwoners en andere betrokken hoeven dan niet met meerdere gemeenten te praten.

Initiatieven voor energieprojecten

Pas als duidelijk is of er plek is voor windturbines en zonnevelden, kunnen initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld een lokale windenergie coöperatie zich bij de gemeente melden. De gemeente maakt dan afspraken met de initiatiefnemers over de samenwerking. Verplichte afspraken zijn het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en het opstellen van een goed participatieplan met de omgeving. In het participatieplan moeten initiatiefnemers aangeven op welke manier ze bijeenkomsten met bewoners gaan organiseren en hoe de informatie zo laagdrempelig mogelijk wordt aangeboden. Als het zo ver komt, dan moet er tegen die tijd ook nog een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld, die wordt opgenomen in de besluitvorming over een mogelijke omgevingsvergunning. 

Meer informatie over de RES en de Diemense zoekgebieden vind u op de volgende pagina. Hier zijn binnenkort ook de aangepaste kaarten van de zoekgebieden te zien.