Brief wind- en zonne-energie en de regionale energiestrategie

Onderwerp: Wind- en zonne-energie en de regionale energiestrategie 
Datum 23 juni

Geachte heer, mevrouw ,

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juni de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 aangenomen van de energieregio Noord-Holland Zuid. Daarmee zijn ook de zoekgebieden voor windenergie en zonne-energie in Diemen vastgesteld. Deze zoekgebieden liggen in het Diemer buitengebied en langs de Gooiseweg.
Belangrijk voor u om te weten: met de vaststelling van zoekgebieden is er nog lang niet besloten dat er windturbines of velden met zonnepanelen in Diemen kunnen komen!
In deze brief leest u waar we op dit moment staan, hoe we verder gaan met de zoektocht én hoe we u daarbij willen betrekken.

Wat is onze opdracht?

We hebben in Nederland een grote opdracht: overstappen naar het duurzaam opwekken van energie. Dat betekent dat er veel minder gevolgen zijn voor het klimaat. Want drie van de vier Nederlanders maak zich zorgen over klimaatverandering en over de gevolgen voor toekomstige generaties. Voor de opwek van groene energie kijken we tot 2030 vooral naar de mogelijkheden voor windenergie en zonne-energie.

Dat roept vragen en zorgen op, ook in Diemen. Dat is begrijpelijk. Want windturbines en zonnevelden veranderen de omgeving waar we wonen. Mensen maken zich zorgen over windturbines dicht bij woningen, over mogelijk lawaai en slagschaduw (de schaduw die een windturbine kan werpen op huizen) en gevolgen voor onze gezondheid.

Hoe gaan we om met de moeilijke keuzes?

De burgemeester en de wethouders vinden het belangrijk dat Diemen ook meehelpt om de klimaatdoelen te halen die we in Nederland hebben afgesproken. Maar de zorgen en vragen van inwoners die moeite hebben met windturbines worden ook serieus genomen. We moeten dus moeilijke keuzes maken.

We vinden drie dingen belangrijk:

  1. We maken de keuzes samen met inwoners en omwonenden
  2. We onderzoeken de feiten rond geluid en slagschaduw van windturbines goed
  3. We doen het ook samen met de gemeenten om ons heen.

We maken de keuzes samen

Van september tot eind 2021 kijken we terug op hoe het tot nu toe is gegaan. We kijken waar we nu staan en trekken daar lessen uit. En we bepalen hoe we verder gaan. Dat doen we samen met bewoners, buurgemeenten, gemeenteraden, provincie en anderen die ermee te maken hebben. We willen ook onderzoeken hoe iedereen betrokken wil worden. We willen dat iedereen kan inbrengen wat hij/zij belangrijk vindt. Hier maken we een lijst van. Op die lijst staan verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld gezondheid, zorg voor de natuur of sociale onderwerpen zoals lokaal eigendom (dat betekent dat bewoners of ondernemers (samen) eigenaar zijn van een windmolen of zonneveld). Over die onderwerpen gaan we in gesprek. En we delen plussen en minnen uit.

We onderzoeken de feiten rond geluid en slagschaduw van windturbines goed
We kiezen samen een gespecialiseerd onderzoeksbureau uit. We laten berekenen welke effecten voor geluid en slagschaduw er optreden en welke gevolgen dit heeft voor mensen in de buurt.

We doen het samen met gemeenten om ons heen
We praten met de gemeenten Weesp, Amsterdam (Zuidoost) en Gooise Meren en de provincie om het samen aan te pakken. De zoekgebieden van Diemen en Amsterdam grenzen namelijk aan elkaar en raken ook Weesp en Gooise Meren. Het is dan zinvol om (als gemeenten) samen te werken. Ook voor inwoners van deze gemeenten is dit veel duidelijker. Inwoners en andere mensen die ermee te maken hebben, hoeven niet met meerdere gemeenten te praten.

Hoe lang duurt het voor er duidelijkheid is?
We nemen ruim de tijd om goed met elkaar in gesprek te gaan en keuzes te maken. Eind van dit jaar weten we hoe we het gaan doen en wie betrokken willen worden. In 2022 bekijken we alle verzamelde feiten en gegevens en trekken we conclusies. We verwachten dat de zoekgebieden kleiner worden en plaatsen toch nog afvallen. De plaatsen in de zoekgebieden die over zijn, werken we dan verder uit. Waar we op uitkomen staat vooraf niet vast. Er blijft altijd een kans dat uiteindelijk blijkt dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.

Wat gaan we nog meer doen?
In de RES 1.0 is verder afgesproken dat we zoveel mogelijk grote daken in Diemen volleggen met zonnepanelen. Hiervoor starten we een apart project op. En we onderzoeken samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen. Een vaak gestelde vraag is of er ook wordt gedacht aan energiebesparing? Want de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Het antwoord hierop is ja! Alleen is dit geen onderdeel van de RES. De gemeente heeft daarom ook andere programma’s om energiebesparing aan te moedigen.

Zo blijft u op de hoogte
Meer informatie over de RES is te vinden op de website van de gemeente, www.diemen.nl/res. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief hierover. Dan ontvangt u belangrijk nieuws in uw mailbox. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan ook via www.diemen.nl/res.
Samenvattend: Diemen wil verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat. Er staat veel op stapel. Samen onderzoeken we verder of er ruimte is voor windenergie en zonne-energie in de vastgestelde zoekgebieden. Dit najaar zullen we meer duidelijkheid bieden over de manier waarop we dat gaan aanpakken. En hoe u daarin een inbreng kunt hebben. Ik laat dan weer van me horen.

Met vriendelijke groet,
Matthijs Sikkes-van den Berg,
Wethouder duurzaamheid gemeente Diemen