Informatie over de energietoeslagen

Voor de energietoeslag 2022 kunt u geen aanvraag meer indienen. Aanvragen was mogelijk tot en met 31 mei 2023.

Nieuwsupdate 

Energietoeslag 2023

Update september 2023
Het is op DIT moment nog niet mogelijk een aanvraag voor de Energietoeslag 2023 in te dienen. Op 3 juli 2023 is een wetsvoorstel voor de Energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de wet helemaal klaar is, kan de gemeente Diemen haar eigen beleid maken. Er volgt dan meer informatie op de website.
Of er in 2024 ook weer een Energietoeslag komt, is nog niet bekend.

Energietoeslag naar draagkracht

Update juli 2023
We merken dat het verschil tussen de energietoeslag 2022/2023 en de energietoeslag naar draagkracht soms niet duidelijk is. 
Als u al €1.300,00 heeft ontvangen heeft het geen zin om de Energietoeslag naar draagkracht aan te vragen. Deze regeling is niet voor u bedoeld. 
NB: De energietoeslag 2022 kan niet meer worden aangevraagd. De energietoeslag 2023 kan nog niet worden aangevraagd.

Energietoeslag voor studenten

Update juli 2023
Bij het wetsvoorstel van de minister voor de energietoeslag 2023 wordt ook voorgesteld om €400,00 voor uitwonende studenten beschikbaar te stellen. DUO zal volgens het wetsvoorstel deze regeling uitvoeren. 

 

Energietoeslagen (versie juni) 

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de energietoeslag 2023. Op dit moment kunt u deze energietoeslag nog niet aanvragen. De Rijksoverheid heeft laten weten dat huishoudens met een laag inkomen in 2023 opnieuw recht hebben op een energietoeslag. De Rijksoverheid is nog bezig met het vaststellen van de Wet energietoeslag 2023. We verwachten dat deze wet niet eerder dan in het najaar in werking zal treden. Daar moeten wij op wachten. Zodra wij meer weten, leest u dat op onze website.

Energietoeslag naar draagkracht

Had u geen recht op de ‘Eenmalige energietoeslag 2022’ omdat uw inkomen te hoog is? Maar komt u toch in de financiële problemen door hoge energiekosten? Misschien heeft u recht op de regeling ‘Energietoeslag naar draagkracht’. Als u recht heeft op deze regeling, krijgt u eenmalig €1300,00.

Energietoeslag voor studenten

De energietoeslag 2022 was niet beschikbaar voor studenten die studiefinanciering (kunnen) krijgen. Hiermee volgen we in Diemen de regels van de rijksoverheid voor de energietoeslag voor studenten. De gemeente wil ook studenten steunen die in de financiële problemen komen door de hoge energiekosten, maar moet afwachten wat de rijksoverheid hierover beslist. Zodra er meer bekend is, laten we dat via deze website weten. Studenten die financiële problemen hebben, kunnen wel een aanvraag doen voor bijzondere bijstand via team Sociale Zaken.

Vragen of geldzorgen? 

Heeft u nog vragen over de energietoeslag of heeft u geldzorgen?

  • Dan kunt u bellen met het team Sociale Zaken op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur: (020) 31 44 888.
  • Het is ook mogelijk een e-mail te sturen naar socialezaken@diemen.nl. Zet daarin uw naam, telefoonnummer en uw vraag. Dan nemen wij contact met u op.