Geef uw reactie op het ontwerp Beleidskader Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam verbindt veertien gemeenten, waaronder Diemen. Samen werken ze aan een regio waarin alle mensen prettig en soepel hun bestemming kunnen bereiken. De Vervoerregio Amsterdam heeft een ontwerp rondom het beleid mobiliteit gemaakt met als naam: ‘Verbinden in Verscheidenheid’. Op de website van Vervoerregio Amsterdam kunt u een artikel lezen over het nieuwe ontwerp van het beleid mobiliteit van de aankomende jaren. In het artikel staat welke keuzes er gemaakt moeten worden. Verder kunt u lezen over de verschillende doelen, activiteiten en meer.

U kunt tot 21 juni 2023 reageren op dit voorlopige ontwerp. Voor meer achtergrondinformatie kunt u het interview met Mark Degenkamp lezen. Dit is de projectleider over het beleid bij de Vervoerregio.