De week van mijn Diemen van Morgen

Van 7 juni tot en met 11 juni hebben wij de week van Mijn Diemen van Morgen georganiseerd. In die week hebben wij met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners en buurgemeenten gepraat over de toekomst van Diemen voor de Omgevingsvisie.  We kijken terug op een zeer geslaagde week waarbij wij veel input hebben gekregen van iedereen. We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor zijn of haar inbreng. Op deze pagina kunt u de verslagen teruglezen als ook een sfeerimpressie van de straatgesprekken.