Onderzoek gierzwaluwen

Misschien hebt u ze wel zien lopen op fietsen: onderzoekers gaan na hoeveel gierzwaluwen er dit jaar in Diemen broeden. Gierzwaluwen herken je aan hun donkere sikkelvormige silhouet en het typisch gierende geluid in de lucht. Deze vogels maken zich ook nuttig door het dagelijks jagen in de lucht op grote hoeveelheden muggen en andere insecten.

Gierzwaluwpaartjes komen vaak jarenlang terug naar hetzelfde nest. Die zitten vaak onder dakpannen, achter dakgoten, of in de muur. Daar hebben de bewoners vrijwel nooit overlast van. Vaak hebben ze zelfs niet door dat er gierzwaluwen in muur of dak broeden. De nestplaatsen zijn jaarrond beschermd door de Wet Natuurbescherming.

Stadsvogels beschermen

De gemeente Diemen liet in 2016 de verspreiding van de gierzwaluwen en huismussen onderzoeken, met als doel deze stadsvogels beter te kunnen beschermen. Ook dit jaar kijken onderzoekers in Diemen hoe het met de gierzwaluw gaat. Het is een samenwerkingsproject met de gemeente Amsterdam en de resultaten kunt u zien via de volgende pagina

Gierzwaluwnest gezien?

Kent u een nestplek van gierzwaluwen in uw huis of in de buurt? Ziet u ze ergens invliegen? Dan kunt u dit melden aan de onderzoeker via gierzwaluw.diemen@gmail.com.