Stukken hoofdstructuur Diemen Zuid beschikbaar

Het college van Diemen legt het bestemmingsplan voor het wijzigen van de hoofdverkeersstructuur in Diemen Zuid voor aan de gemeenteraad.  Het bestemmingsplan wordt op donderdag 1 juli behandeld in de informatieve raad. De stukken kunt u zien via de volgende link