Vanaf 1 juli kunt u inloggen bij DigiD met uw rijbewijs

Vanaf 1 juli gaat de wet Digitale Overheid in en kunnen rijbewijzen worden gebruikt om online in te loggen bij DigiD. Hier leest u wat dit betekent.

Wat verandert er niet? 

  • Het rijbewijs zelf.
    Het rijbewijs bevat al sinds 26 mei 2018 een chip met een inlogfunctie. De wet Digitale Overheid die per 1 juli 2023 ingaat, maakt het mogelijk om gebruik te maken van deze inlogfunctie. 
  • De aanvraag en afgifte van het rijbewijs.

Wat verandert wel? 

Binnen 5 werkdagen na het ophalen van het rijbewijs ontvangt u een brief met een pincode van DigiD. Met deze pincode kan de burger de inlogfunctie activeren. 

Kan met rijbewijzen vanaf 26 mei 2018 ook online worden ingelogd? 

Deze rijbewijzen hebben ook een inlogfunctie. Heeft u een rijbewijs uit de periode 26 mei 2018 tot 1 juli 2023? Dan wordt u niet actief geïnformeerd. U ontvangt dus geen brief van DigiD, maar moet zelf via DigiD een pincode aanvragen als u de inlogfunctie wilt activeren. De kosten hier zijn €3,50. Voor rijbewijsaanvragen vanaf 1 juli 2023 zit dit bedrag al bij de kosten in. 

Bij rijbewijzen die worden afgegeven tot 1 juli 2023 kan de burger ervoor kiezen om een rijbewijs aan te vragen zonder inlogfunctie. Met ingang van 1 juli is dat niet meer mogelijk. Elk rijbewijs heeft dan een inlogfunctie, maar u kunt er zelf voor kiezen die niet te activeren. 

Waar kan ik terecht met vragen over de inlogfunctie? 

Voor vragen over het inloggen kunt u terecht bij DigiD.

Wat houdt inloggen met een identiteitsbewijs (rijbewijs of identiteitskaart) in? 

Inloggen met een identiteitsbewijs geeft in de toekomst toegang tot persoonlijke gegevens die extra gevoelig zijn. Om deze gegevens goed te beschermen willen organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met een rijbewijs of identiteitskaart met behulp van de DigiD app geeft die extra zekerheid en zorgt zo voor maximale bescherming van iemands gegevens. Het is vanaf 1 juli wel mogelijk om in te loggen met een rijbewijs, maar er is nog geen dienst waarbij inloggen op dit niveau verplicht is.