Voorkom bosbranden

Een zonnige zomer met lekkere temperaturen vinden veel mensen fijn. Ze trekken er op uit en genieten van de zon. Maar met die hoge temperaturen en vele zonuren stijgt de kans op natuurbranden. Dat gaat ten koste van de natuur, levert gevaar en overlast op en kost de brandweer vaak handenvol werk. Ook in Diemen hebben we deze zomer al te maken gehad met berm- en bosbrandjes. 

Hoe kun je de kans op natuurbranden beperken?

Wees voorzichtig met vuur maken en barbecueën. In de natuur mag dat alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd in ieder geval altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand. Het is ook belangrijk om afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien. Smeulend zwerfafval en glas is regelmatig een oorzaak van een natuurbrand. 

Wat kan ik doen als ik een natuurbrand zie?

Als je een beginnende brand in de natuur of berm ziet, blijf dan kalm en bel 112. Geef de locatie zo exact mogelijk door (bijvoorbeeld via fietsknooppunten of ANWB paddenstoelen). Probeer een grote brand niet zelf te blussen, maar verlaat de plek. Loop daarbij niet voor de brand uit en blijf uit de rook. Natuurlijk moet je in geval van brand de brandweer en andere hulpdiensten alle ruimte geven en dus niet parkeren op bospaden en andere toegangswegen.