Zwemmen in open water

Bij hoge temperaturen zoeken mensen steeds vaker verkoeling en ontspanning bij en ook in het water. Er zijn in Diemen veel plekken waar je lekker aan het water kunt zitten, zoals de steigers langs de Oost-West As. Deze steigers zijn niet bedoeld als zwemplek. Hier zwemmen is gevaarlijk en op de meeste plaatsen verboden. Zwemmen in vaargeulen zoals in de Weespertrekvaart en bij bruggen, sluizen en havens mag namelijk niet. Ook springen van bruggen is verboden. Wie dat wel doet, kan een boete krijgen. Waternet is als de beheerder van het water in Diemen ook verantwoordelijk voor de handhaving. 

Op sommige plekken zijn ook trappetjes langs de waterkant. Dat betekent niet dat dit een zwemplek is. De trappetjes zijn om uit het water te komen als iemand er in is gevallen. Als u zelf een ladder of (duik)plank aan een steiger van de gemeente plaatst, wordt deze voorzien van een oranje sticker. U heeft dan even de tijd om deze zelf weg te halen, anders doet de gemeente dat.

Kies een officiële zwemplek


Zwemmen in open water is voor eigen risico. Kies voor uw veiligheid een officiële zwemplek. In Diemen zelf zijn geen officiële zwemplekken. In de omgeving van Diemen zijn verschillende officiële zwemplekken.

  • Actuele informatie over alle bekende zwemwaterplassen in Noord-Holland is op te vragen via de zwemwatertelefoon: 088 102 1300 (gratis).
  • Of kijk op zwemwater.nl  of download de gratis app "Zwemwater" voor informatie over de waterkwaliteit op de officiële zwemplekken. U leest daar ook wat u kunt doen als u gezondheidsklachten krijgt door het zwemmen in open water.
  • Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GGD of op de website van Waternet.

Lees meer op deze pagina over zwemmen in open water