Groen licht voor vier windmolens in Diemen

De gemeenteraad heeft gisterenavond groen licht gegeven voor vier windturbines in Diemen. In het pakket zitten ook projectgebieden voor zonne-energie (o.a. de Energieroute Noord-Holland) plus beleid voor lokaal eigendom. Dit is een mijlpaal. Het resultaat van een zorgvuldig en transparant proces van jaren.

Het besluit betekent niet dat er morgen windturbines kunnen worden gebouwd. Het is ook nog niet zeker dat er daadwerkelijk alle wind-locaties benut gaan worden. Maar de randvoorwaarden vanuit de gemeente zijn er nu. Als een lokale energiecoöperatie met een goed plan komt kunnen we aan een volgende fase beginnen. Dan volgen nog diverse procedures en onderzoeken, waaronder ook een uitgebreid natuuronderzoek.

Met vier windturbines kan theoretisch 39 Gigawattuur [GWh] aan stroom per jaar worden opgewekt. Om een gevoel te geven bij dit cijfer: dit is vergelijkbaar met het gemiddelde energiegebruik van circa 16.000 huishoudens.
De Energieroute NH (zon langs snelwegen) is het grootste zonne-project van Diemen en kan met circa 10 hectare aan zonnevelden en 1900 strekkende meter aan zon op geluidsschermen 11 GWh per jaar leveren, 8% van het Diemense elektriciteitsgebruik. Het project met Rijkswaterstaat bevindt zich al in de planfase waarin we toewerken naar een provinciaal projectbesluit. Het zonnepark kan vanaf eind 2027 worden gerealiseerd.

Met dit raadsbesluit is ook 'lokaal eigendom' voor grootschalige energieprojecten vastgelegd in de Omgevingsvisie Diemen 2040. Een initiatiefnemer moet dus mogelijkheden zoeken om de omgeving mee te laten profiteren. De gemeente gaat hierbij uit van minimaal 50% deelname van inwoners uit Diemen en omliggende gemeenten in de vorm van (energie)coöperaties en/of gebiedsfondsen.

Meer informatie vindt u hier.