Informatiebijeenkomsten windmolens

Informatiebijeenkomsten gemeente Amsterdam over windmolens in uw buurt

De gemeente Amsterdam wil in 2030 met windmolens en zonnepanelen genoeg duurzame elektriciteit opwekken voor 80% van de Amsterdamse huishoudens. Om dit te bereiken willen ze ongeveer 17 extra windmolens realiseren in het havengebied en aan de randen van de stad en willen ze op 50% van de geschikte daken zonnepanelen installeren. Amsterdam wil dit doen in samenwerking met bewoners en belanghebbenden, ook van de omringende gemeenten die grenzen aan de zoekgebieden.

Twee Amsterdamse zoekgebieden liggen tegen Diemen aan. Inwoners van Diemen worden daarom uitgenodigd om aan deze Amsterdamse bijeenkomsten deel te nemen.

Bijeenkomsten

  •  Woensdag 17 juni 2020: zoekgebied Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark
  •  Dinsdag 23 juni 2020: zoekgebied Gaasperplas en Driemond

De bijeenkomsten zijn tussen 19:00 en 20: 00 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de voorlopige plannen in uw buurt, kunt u de gemeente Amsterdam vragen stellen over deze plannen en kunt u horen wanneer en op welke manieren u invloed kunt uitoefenen.

Aanmelden

Meld u aan via https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/. Na uw aanmelding ontvangt u een link naar de online bijeenkomst.

Meer informatie

De gemeente Amsterdam werkt net zoals Diemen en vele andere gemeenten mee aan de regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid. Het is de gezamenlijke ambitie om in 2030 bijna vier keer zoveel duurzame energie op te wekken als nu. Hiermee dragen we bij aan het beperken van klimaatverandering. Om dit te bereiken zijn er een aantal locaties in de regio aangewezen waar mogelijk windmolens en zonnevelden zijn te realiseren. De boven omschreven bijeenkomsten worden georganiseerd door de gemeente Amsterdam.  
Gemeente Diemen zal later in het jaar ook bijeenkomsten organiseren om samen met bewoners, belanghebbenden en buurgemeenten na te denken over de mogelijkheden in de Diemense zoekgebieden.
Meer informatie over de regionale energiestrategie: https://energieregionhz.nl/conceptres\

afbeelding windmolen