Afscheid oude raad en installatie nieuwe raad

In een buitengewone raadsvergadering op dinsdag 29 maart 2022 om 20.00 uur nemen we in Diemen afscheid van de raadsleden die de raad zullen verlaten. Verder beoordeelt de gemeenteraad het verloop van de recente gemeenteraadsverkiezingen.

In een buitengewone raadsvergadering op woensdag 30 maart om 20.00 uur zullen vervolgens de nieuw verkozen raadsleden geïnstalleerd worden. Verder brengt informateur Zita Pels verslag uit van haar eerste bevindingen.
De vergaderingen zijn bij te wonen in het gemeentehuis of te volgen via de uitzending op de geluidstream via de gemeentelijke website.