De Wmo-raad zoekt een nieuwe leden!

Vindt u het belangrijk om mee te praten en mee te denken over het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Diemen? Dat kan als lid van de Wmo-raad!

Uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Mensen die dat niet zelfstandig kunnen door ziekte, ouderdom of een handicap, kunnen terecht bij de gemeente voor hulp en ondersteuning. De Wmo-raad geeft - gevraagd en ongevraagd - advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeente betrekt dit advies vervolgens bij het vaststellen van beleid. De Wmo-raad volgt ook kritisch de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd.

Wat houdt het werk in?

De Wmo-raad vergadert op de tweede donderdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00-12.00 uur. Naast de tijdsinvestering voor de vergaderingen vraagt het werk de nodige leestijd. Ook komt het voor dat een bijeenkomst van de gemeente of van een belangengroep bijgewoond wordt. Het onderhouden van een netwerk maakt deel uit van de functie.   

Belangstelling?

Meer informatie over deze interessante vrijwilligersfunctie en de Wmo-raad vindt u via de volgende pagina

Stuur uw motivatiebrief met CV per e-mail uiterlijk 17 maart a.s. aan mevrouw L. de Berg, voorzitter van de Wmo-raad, via wmoraad@diemen.nl. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via 06-48 59 07 43.