Diemen heeft te veel plastic zwerfafval, zien de Kinderraad Diemen en Rotary Club Diemen

De Kinderraad is samen met de Rotary Diemen bezig met de actie End Plastic Soup Now. De kinderraad heeft met 11 kinderen en 7 begeleiders op vier plekken in Diemen 1 uur plastic afval geraapt om te kijken hoe het in Diemen gaat met Plastic Soep. Er is heel veel plastic zwerfafval gevonden: onder andere 487 sigarettenpeuken, 180 bekers, flesjes, blikjes en dopjes, 126 snoepplastic en 119 eetbakjes. 

Plastic Soep is de naam voor al het plastic afval in ons milieu: op het land, in de lucht en in het water. 80% van de plastic vervuiling op het land komt vroeg of laat in onze oceanen terecht: via de rivieren en door de lucht.

Plastic soep kleiner maken

Op 8 maart heeft de kinderraad tijdens de kinderraadsvergadering met de Rotary Club besproken wat ze vinden van al het afval dat ze in Diemen vonden. De kinderraad Diemen vindt de plastic soep van Diemen te veel en denkt dat de plastic soep in 2050 nog veel groter is als er niets gebeurt. Dit is één van de onderwerpen die de Kinderraad belangrijk vindt en de Kinderraad wil de plastic soep kleiner maken. Dat wil de Kinderraad Diemen graag samen doen met de Rotary Diemen en de gemeenteraad. 

De komende tijd gaat de Kinderraad Diemen samen met de Rotary Diemen een brief schrijven aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De kinderraad hoopt zo dat het nieuwe bestuur het onderwerp opneemt in het coalitieakkoord. Ook gaat de Kinderraad samen met de Rotary Diemen acties bedenken die ze kunnen doen om de plastic soep in Diemen te verminderen. 

Kinderraad plastic soup