Hulp voor Oekraïne

Het is heftig nieuws dat een Europees land wordt aangevallen door Rusland. Onze gedachten zijn bij de inwoners van Oekraïne. Onze solidariteit met Oekraïne laten we in Diemen op verschillende manieren zien. 

in Diemen zijn er meerdere initiatieven voor steun aan de getroffen bevolking van Oekraïne. Een grote hulpactie in Diemen wordt georganiseerd door de Oekraïense Marianna Fedorets. Zij zamelt momenteel alleen medicijnen en medisch materiaal in. Ondernemers, inwoners en instellingen kunnen dat elke avond tussen 17 tot 22 uur op de Solferinostraat 16 in Diemen brengen. Mensen die dat willen ondersteunen kunnen een Whatsappbericht sturen naar 06 – 16543399. Hier is een overzicht met welke medicijnen en materialen gewenst zijn.

Dit zijn mooie initiatieven die van harte onze steun verdienen. Op dit moment bekijken we als gemeente hoe we hulp door onze inwoners kunnen ondersteunen en faciliteren. Als daar meer informatie over beschikbaar is, dan laten we dat hier weten. Als u dat wilt, kunt u alvast een bestaande hulporganisatie steunen.

Opvang 

Deze oorlog levert helaas ook weer vluchtelingen op. Een eerste groep van Oekraïense vluchtelingen is al opgevangen in ons land. Naast de acties vanuit de landelijke overheid laten heel veel inwoners ons weten dat ze ook wat willen doen. De inzet van vrijwilligers is hard nodig om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren? Dan is er eveneens informatie op de website van Vluchtelingenwerk. Voor Diemense bijstandsgerechtigden is het goed te weten dat de gemeente de kostendelersnorm niet toepast wanneer ze tijdelijk een oorlogsvluchteling opvangen. 

In overleg met de veiligheidsregio worden opvangplekken georganiseerd in de regio. Ook in Diemen wordt gekeken waar Oekraïense vluchtelingen onderdak kunnen vinden.

Giro 555

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555. Meer informatie vindt u op de website van Giro 555.

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u mailen naar info@diemen.nl of bellen naar (020) 31 44 888.