Uw mening telt!

Burgerpeiling van start

De gemeente Diemen is benieuwd wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke dienstverlening. Daarom voert de gemeente Diemen elke twee jaar een burgerpeiling uit. Deze week ontvangen 4000 inwoners van de gemeente Diemen een uitnodiging per post om mee te doen aan de burgerpeiling. Meedoen kan tot en met 3 april 2022. 

De burgerpeiling is een vragenlijst met vragen over uw woon- en leefomgeving. Ook bevat de peiling vragen over dienstverlening van de gemeente. Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van Diemen vindt. Met de uitkomst van dit onderzoek komen we te weten hoe we het als gemeente doen. Dat helpt ons om het beter te doen.

Invullen vragenlijst

Voor dit onderzoek heeft de gemeente Diemen 4000 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente Diemen uitgenodigd per post. Als u een uitnodiging heeft ontvangen, dan vragen wij u om de vragenlijst in te vullen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag de vragenlijst invullen? Dat kan. Via deze link kunt u de online vragenlijst direct invullen. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met zondag 3 april. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. We vergelijken de reacties vanuit de open link met de reacties vanuit de steekproef. We kijken vervolgens of er significante verschillen zijn. Ook wordt gewogen op leeftijd. Het doel van de open link is het aanvullen van groepen die achterblijven vanuit de steekproef.  

Resultaten onderzoek

Naar verwachting worden de resultaten van de burgerpeiling in mei 2022 bekendgemaakt. De uitkomsten worden gedeeld via www.diemen.nl en de gemeentepagina in het Diemer Nieuws. De uitkomsten kunt u dan ook lezen op www.waarstaatjegemeente.nl.