Gemeenteraad vraagt om ideeën

De gemeenteraad van Diemen is op zoek naar inwoners met goede ideeën voor de gemeente om in uitvoering te nemen.

Die inwoners krijgen tijdens de Ideeënmarkt de kans om die ideeën bij de leden van de gemeenteraad te 'verkopen'. De raadsleden gaan dan in gesprek en kiezen ideeën om mee verder te gaan. De Ideeënmarkt is op donderdag 8 juni. Meedoen kan door voor 19 mei 2023 een mail te sturen naar raadsgriffier@diemen.nl. Vermeld hierin uw contactgegevens, welk idee u heeft en wat het doel is.

De Ideeënmarkt is bedoeld om inwoners van Diemen meer bij de politiek te betrekken. Ook willen we zo de kennis en creativiteit van inwoners beter gebruiken. Bovendien kunnen inwoners zo makkelijker invloed uitoefenen.

Lees meer op www.diemen.nl/ideeenmarkt.