Gratis maandverband en tampons in openbare gebouwen

Soms is er thuis geen geld voor menstruatieproducten zoals maandverband of tampons. Op verschillende plekken in Diemen kunt u dan gratis menstruatieproducten krijgen. Dit zijn ‘menstruatieproducten uitgiftepunten’ (MUP’s).

We vinden het in Diemen belangrijk dat iedereen altijd kan meedoen. Soms lukt dat niet als er thuis geen geld is voor maandverband en tampons. Dan missen mensen die menstrueren bijvoorbeeld school of werk. Dit wordt ook wel menstruatiearmoede genoemd. Uit onderzoek weten we dat er bij 1 op de 10 vrouwen en meisjes sprake is van menstruatiearmoede. De gemeente Diemen zet zich in om menstruatiearmoede te bestrijden, zodat iedereen zonder belemmeringen kan meedoen in de maatschappij.

Al 14 gebouwen waar gratis maandverband en tampons liggen

De gemeente Diemen werkt samen met het Armoedefonds en verschillende organisaties in Diemen. Zij doen mee door een MUP in hun gebouw te plaatsen.  Op dit moment zijn er 14 MUP’s in Diemen waar mensen gratis maandverband en tampons kunnen krijgen. Hier is een lijst met de gebouwen die meedoen.

Aanmelden als organisatie?

Organisaties die hun locatie ook beschikbaar willen stellen om gratis tampons en maandverband te verstrekken, kunnen contact opnemen met de gemeente via (020) 31 44 888 of info@diemen.nl.

MUP_gemeentehuis_2.JPG