Zilveren Diemer Speld voor Lex Scholten

Lex Scholten ontving bij zijn afscheid als wethouder de Zilveren Diemer Speld vanwege zijn enorme verdiensten voor Diemen. 

Scholten had aangegeven bij het aantreden van een nieuw college terug te zullen treden als bestuurder. Hij was sinds 2006 zestien jaar lang wethouder voor de PvdA in diverse colleges. In die periode heeft hij op al zijn beleidsterreinen enorm veel bereikt. Mede door zijn inspanningen staat Diemen er in veel opzichten goed voor.

Burgemeester Erik Boog prees de enorme verdiensten van Scholten: “Zestien jaar wethouder is bijzonder, niet alleen in Diemen, maar ook landelijk. Maar wat Lex voor Diemen heeft betekend in die periode is helemaal bijzonder. In zijn bestuursperiode kwamen de financiën goed op orde en daar waren zeker momenten bij die voor de gemeente in financieel opzicht precair waren. Bovendien heeft hij veel gedaan om het sociaal beleid in Diemen verder op te tuigen, zodat onze kwetsbare inwoners ook op een goede manier aan het maatschappelijk verkeer konden meedoen. Meest zichtbaar zijn de bijdragen van Lex op ruimtelijk gebied. Onder zijn aansturing kwam Diemen er heel anders uit te zien. Denk maar aan de realisatie van de nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, het bijzondere verhaal van Holland Park, de Oost-West As met een prachtresultaat aan de Hartveldseweg en Muiderstraatweg of de spooronderdoorgang. Dat zijn stuk voor stuk projecten die zonder Lex’ inbreng niet zo tot stand zouden zijn gekomen. Het waren zijn onverstoorbare besluitvaardigheid, zijn visie, zijn goede relaties in de regio en zijn politieke gevoel die hebben gezorgd dat Diemen voor zijn inwoners nu zo’n prettige en leefbare gemeente is. We gaan dat ontzettend missen en we zijn Lex ontzettend veel dank verschuldigd. De Zilveren Diemer Speld is meer dan verdiend.”

De Zilveren Diemer Speld wordt door het college van B en W toegekend aan mensen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke gemeenschap. Eerder ontvingen onder anderen Marinus van Dijk, Ruud Grondel, Alan Bains, Loek Stomps, Rob Verheuvel, Annabertha Veninga, Diny Koremans en Jacques Grishaver de onderscheiding.