Collectieve Zorgverzekering voor Minima

Voor inwoners van Diemen met een laag inkomen biedt de gemeente ook voor 2022 een collectieve zorgverzekering minima (CZM) aan. Deze bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

Voorwaarden om mee te kunnen doen aan de collectieve zorgverzekering (CZM):
• U woont in Diemen.
• U hebt een laag inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgt u meer korting op de premie).
• U hebt weinig spaargeld.
• U hebt geen betalingsachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar.

Overstappen

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u overstappen naar de CZM van Univé? Dan kan dat alleen tot en met 31 december 2021.
Bent u al verzekerd bij Univé en wilt u meedoen aan de CZM? Dan kunt u tijdens het hele kalenderjaar overstappen naar de CZM.

Advies keuze zorgverzekering

U bent niet verplicht om over te stappen naar Univé als u een laag inkomen hebt. U kunt zelf kijken welke zorgverzekering het beste bij u past. De gemeente kan u daar niet bij helpen. U kunt het aanbod van Univé bekijken via de volgende pagina. Selecteer de gemeente Diemen. Wilt u meer informatie over de pakketten? Dan kunt u contact opnemen met Univé, telefoonnummer: (072) 5277622 of kijk op www.unive.nl/gemeentepakket.

Hoe kunt u meedoen met de CZM?

U kunt online een aanvraag doen via www.gezondverzekerd.nl. Typ de naam van de gemeente Diemen in. Let op: aanvragen die na 31 december 2021 binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

De gemeente Diemen controleert of u aan de voorwaarden voldoet om met de CZM te kunnen meedoen.
• Voldoet u aan de voorwaarden? Wij sturen uw gegevens door aan Univé. U ontvangt dan van Univé een nieuwe polis.
• Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan bellen wij u vóór 1 januari 2022 op, zodat u nog vóór 1 januari 2022 een andere zorgverzekeraar kunt kiezen.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de CZM? Belt u dan (020) 31 44 888 en vraag naar de minimaconsulenten van team Sociale Zaken. Dit kan:
• dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur
• maandag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur

U kunt uw vragen ook per mail stellen via socialezaken@diemen.nl. Zet daarin uw naam, telefoonnummer en als onderwerp ‘zorgverzekering’. Dan bellen wij u terug.