Onderzoek naar opwekking duurzame energie langs Noord-Hollandse snelwegen

Onder de noemer Energieroute Noord Holland willen rijk, provincie en gemeenten graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Het gaat om de A9, A5, A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2. Komend jaar onderzoeken Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, 12 omliggende gemeenten (Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen) en Liander gezamenlijk welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dat hebben de partijen afgesproken in de intentieverklaring die zij hebben ondertekend.  

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De hiervoor benodigde ruimte is daarbij in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, een grote uitdaging. Daarom werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin is beschreven hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Het beschikbaar stellen van ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

Ook Diemen heeft de intentieverklaring voor de Energieroute Noord Holland mee ondertekend. Het versterkt elkaar. Volgens wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg zijn de windzoekgebieden voor Diemen al vastgelegd in de Regionale Energiestrategie en die liggen al voornamelijk in de knooppunten langs snelwegen. Hij zegt dat het niet de bedoeling is dat er nu via de Energieroute Noord-Holland nieuwe windzoekgebieden in Diemen in beeld komen. Dat kan anders zijn voor zonnepanelen. We hebben in Diemen via de RES al enkele zoekgebieden voor zonne-energie vastgelegd. Als er langs de snelweg nieuwe plekken worden gevonden waar deze verantwoord voor mens en natuur kunnen worden geplaatst, dan werken we daar graag aan mee.”

Eerdere voorverkenning

Vanaf dit voorjaar is een voorverkenning gedaan naar geschiktheid van ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek zo’n 694 hectare potentieel beschikbaar voor het opwekken van energie. Het gaat dan om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond. De volgende stap is dat kansrijke locaties nader worden onderzocht, waarbij goede communicatie en participatie met omwonenden een grote rol zal spelen. De verwachting is dat het onderzoek een jaar in beslag neemt en eind 2023 is afgerond.  

OER-Programma

Het onderzoek gebeurt in het kader van het OER-Programma (Opwek energie op rijksgrond). Met dit programma stelt het rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, wanneer hier vanuit gemeenten en provincies een verzoek voor wordt neergelegd. Om ervaring op te doen in hoe het opwekken van energie langs snelwegen het beste kan worden ingevuld, lopen al een aantal proefprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een proefproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten; Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is o.a. gekeken naar de kosten van energieopwekking, inpassing in het landschap en verkeersveiligheid.

Meer informatie op de website www.energieoprijksgrond.nl kijk bij Energieroute Noord-Holland.

E-zine