Vuurwerkoverlast doorgeven

Voor het afsteken van vuurwerk gelden in Diemen ook dit jaar weer beperkingen.  Een aantal vuurwerkproducten mag niet meer afgestoken en verkocht mag worden. Het gaat dan onder andere om knalvuurwerk en vuurpijlen. In Diemen geldt bovendien voor een aantal zones dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken. Die vuurwerkvrije zones liggen rond winkelcentra, zorginstellingen, scholen, ov voorzieningen (stations, bus-en tramhaltes), het gemeentehuis, kinderboerderijen, maneges, parkeerterreinen, politiebureau en brandweerkazerne. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
De boetes voor overtreding van de regels zijn fors. Uiteraard bestaat nu de kans dat er ondanks het verbod toch vuurwerk wordt afgestoken. Daartegen wil de gemeente optreden en ze zal extra toezicht inzetten. Maar direct handhavend optreden zal erg moeilijk zijn, omdat het constateren van heterdaad overtredingen vrijwel onmogelijk is. 

Vuurwerkoverlast melden via formulier

Om gerichter en effectiever toezicht te kunnen houden vraagt de gemeente om overlast van vuurwerk door te geven via dit formulier. 
Op doorgegeven plekken kan er dan extra gesurveilleerd worden door politie en toezichthouders en soms is ook directe opvolging van een klacht mogelijk. Op die manier kunnen we de overlast binnen de perken houden.
U kunt uw klacht over vuurwerk ook via de app “Makkelijk melden” op uw telefoon kwijt. Daarnaast kunt u de politie bellen, bij geen spoed: 0900  8844 en bij zeer dringende spoed: 112.