Aanvragen voor ‘Diemen veert op’-fonds

De gemeente Diemen heeft een fonds in het leven geroepen om Diemense verenigingen en evenementenorganisatoren te stimuleren om na corona weer activiteiten te organiseren voor de inwoners. Dit ‘Diemen veert op'-fonds is bedoeld om  hen na de moeilijke coronaperiode een steun in de rug geven bij de herstart. Met bijdragen uit het fonds kunnen de clubs en vrijwilligers zo de draad weer goed oppakken wanneer de coronamaatregelen versoepeld zijn.

Het ‘Diemen veert op’-fonds staat open voor alle direct of indirect gesubsidieerde instellingen in Diemen. Ze kunnen plannen indienen om het verenigingsleven weer op gang te helpen of het contact met de leden of met andere inwoners van Diemen te versterken. Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen schriftelijk (vormvrij) worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. dhr. F. Put, Postbus 191, 1110 AD DIEMEN. Een aanvraag dient in ieder geval samen te gaan met een begroting van de activiteit en dient tenminste twee weken voor de geplande activiteit te zijn ingediend. Het fonds loopt vooralsnog tot 1 maart 2022. Daarna wordt bekeken of voortzetting nodig is.

De gemeente toetst de aanvragen en stelt bij positieve beoordeling een bedrag van maximaal €10.000 beschikbaar. Het regiem van de Algemene Subsidieverordening Diemen 2018 is van toepassing en er kan verantwoording van besteding worden gevraagd.