Bergwijkpark vanaf 19 oktober niet meer toegankelijk

Vanaf dinsdag 19 oktober 2021 is het westzijde deel van Bergwijkpark niet meer toegankelijk. Dit gebied wordt met bouwhekken afgezet. Het afzetten is noodzakelijk voor de voorbereidingen van het bouwrijp maken van het terrein. Op deze locatie wordt straks de woonbuurt Holland Park West inclusief Brede School gerealiseerd. Voor meer informatie over de verkoop van de woningen, zie ook de website van Park Valley