Heeft u al gereageerd op de ontwerp-Omgevingsvisie Diemen?

De ontwerp-omgevingsvisie van Diemen ligt nog tot en met 5 november 2021 ter inzage. U kunt uw mening geven over de toekomst van Diemen; een gezond stedelijk dorp met groen buitengebied. U kunt de visie online raadplegen via de website van de Omgevingsvisie. Een papieren exemplaar kunt u bij de balie in het gemeentehuis meenemen.