Schetsontwerp Oud Diemen digitaal in te zien

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het groot onderhoud in de buurt Oud Diemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 11 oktober 2022 het schetsontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In het schetsontwerp zijn de uitkomsten van de eerdere vragenlijst zoveel mogelijk meegenomen. U kunt het schetsontwerp hier digitaal inzien.