Diemen in 2040: gezond stedelijk dorp verbonden met groen buitengebied

Een gezond stedelijk dorp verbonden met een groen buitengebied. Dat is Diemen in 2040 volgens de Diemense Omgevingsvisie. 

We nodigen u graag uit om te reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie!

De Omgevingsvisie schetst op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Diemen op weg naar 2040. Naast de ontwerp-Omgevingsvisie is ook een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt. Dit is een onderzoek naar de invloed van de Omgevingsvisie op het milieu. Ook hier kunt u op reageren. Op de website van de Omgevingsvisie vindt u de stukken. Ook kunt u u hier lezen hoe u kunt reageren. Schriftelijke versies kunt u afhalen bij de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.