Kermis in aangepaste vorm

Het Diemer Festijn en de kermis worden al vele jaren in de eerste volle week van september gehouden. Zoals u wellicht al hebt gelezen zal het Diemer Festijn dit jaar echter niet plaatsvinden. De kermis gaat dit jaar wel door, van 7 september tot en met 11 september 2021. Maar de situatie is nu dus wel anders dan gebruikelijk. Ook door de coronamaatregelen zal een en ander anders verlopen. De kermis staat rondom het gemeentehuis, inclusief een deel van de D.J. den Hartoglaan en  het parkeerterrein tussen het gemeentehuis en de St. Petrusschool. Dit betekent dat het parkeerterrein tijdelijk niet gebruikt kan worden. Het betekent ook dat de Ouddiemerlaan dit jaar niet wordt afgesloten. Verder is er een aantal maatregelen die we als gemeente getroffen hebben om dit evenement mogelijk te maken. We hopen op een leuk en gezellig evenement zonder grote overlast.

Huisregels

Het gebied rondom de kermis is aangewezen als evenemententerrein en als voetgangersgebied. Hiervoor geldt een aantal “huisregels”. Regels die ervoor zorgen dat het voor alle bezoekers veilig en gezellig is tijdens de kermis. Zo mogen er bijvoorbeeld geen (brom-) fietsen, honden, flesjes of blikjes drinken mee het terrein op worden genomen. Ook het parkeren van (brom)fietsen op het terrein is niet toegestaan. Er wordt een speciale fietsparkeerplek gemaakt nabij de hoek Prins Mauritslaan en Julianaplantsoen. In de Prins Mauritslaan wordt tijdens de kermis een stop- en parkeerverbod ingesteld. Dit wordt via borden worden aangegeven.

Coronamaatregelen

Uiteraard gelden er ook specifieke maatregelen vanwege de coronapandemie. De organisator dient zich te houden aan een aantal de coronamaatregelen. Om die reden is er ook gekozen voor opstelling rondom het gemeentehuis, zodat de doorstroom van bezoekers wordt bevorderd. Er geldt eenrichtingsverkeer voor de bezoekers van de kermis en er is een maximum voor het aantal personen dat toegelaten mag worden tot het terrein. Dat is ook de reden dat het gebied met hoge hekken is omheind, zodat er zicht is op de drukte. Daarom ook is er dit jaar ook maar één in- en uitgang (aan de kant Prins Mauritslaan/ingang parkeerterrein). Naast de in- en uitgang aan de Prins Mauritslaan zijn er vluchtwegen bij de Ouddiemerlaan ter hoogte van het zebrapad en bij de D.J. den Hartoglaan ter hoogte van de brandweerkazerne. Deze worden direct geopend in geval van een calamiteit. Wanneer de kermis is gesloten, is het terrein rondom het gemeentehuis vrij bereikbaar.
Let op: anders dan gebruikelijk zijn er op het kermisterrein geen toiletten aanwezig.

Parkeren

De rijbaan van de D.J. den Hartoglaan wordt nabij de kruising met de Prins Mauritslaan slechts gedeeltelijk afgesloten zodat de parkeergarage van de Brede Hoed tijdens het evenement door de bewoners nog gewoon gebruikt kan worden. Het parkeerterrein naast de brandweerkazerne en achter de woningen Ouddiemerlaan 92-100 mag alleen gebruikt worden door de betreffende bewoners.

Geluidoverlast / meer informatie

Wij hopen op een gezellig en geslaagde kermis. De organisator doet zijn best de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Omdat anders dan voorheen veel meer omwonenden thuis werken kan het zijn dat inwoners meer dan voorgaande jaren (geluids-)overlast ervaren. Mochten er toch vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum (020) – 314 48 88.

Let op: de bereikbaarheid van het gemeentehuis is vanwege de kermis anders. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht