Nieuwe kinderraad kiest Amara Algani als nieuwe kinderburgemeester

Amara Algani is verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Diemen. De leden van de nieuwe kinderraad van Diemen kozen haar uit drie ijzersterke kandidaten voor de functie. Amara is daarmee de opvolgster van Eva Noltes die afgelopen schooljaar succesvol de rol van kinderburgemeester vervulde. Amara is 11 jaar en zit op de Daltonschool de Meer in Amsterdam. Zij gaat zich ervoor inzetten dat iedereen in Diemen erbij hoort en zich veilig voelt. Amara wil dat elke stem gehoord wordt. Ze heeft al ervaring in de leerlingenraad van haar school en heeft er veel zin om voor de kinderen in Diemen op te komen.

De gemeente Diemen heeft een kinderburgemeester en kinderraad omdat ze het belangrijk vindt om goed te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren. Daarom worden ze op verschillende manieren actief betrokken bij gemeentelijke plannen en de lokale democratie in Diemen.

De nieuwe kinderraad werd vandaag ook geïnstalleerd. De kinderraad bestaat uit leerlingen van alle basisscholen en vertegenwoordigt alle kinderen in Diemen. De kinderburgemeester is voorzitter van de kinderraad en helpt zo mee plannen te bedenken om Diemen leuker en beter te maken voor kinderen. Zij ondersteunt burgemeester Boog en legt bezoekjes af aan organisaties in Diemen, bijvoorbeeld bij de brandweer en politie, en verricht openingen bij evenementen. De kinderburgemeester vervult die functie een schooljaar lang.

kinderraad2 kinderraad3