Eerste online informatieavond GASVRIJ Diemen

2 juni 2021 19.30-21.00 uur

Gemeente Diemen organiseert op woensdag 2 juni van 19.30 – 21.00 uur een online informatiebijeenkomst over GASVRIJ Diemen. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners goed mee te nemen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en organiseert de komende maanden meerdere communicatiemomenten. Inwoners krijgen bij al deze momenten de gelegenheid om vragen te stellen. Alle meningen, wensen en zorgen van de bijeenkomsten zijn waardevol om mee te nemen in de Transitievisie Warmte. De visie moet in december 2021 klaar zijn en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Dit zijn de communicatiemomenten:

4-22 maart

Digitale vragenlijst: via een digitale vragenlijst hebben inwoners hun mening gegeven op een aardgasvrij Diemen. Tijdens de informatieavond van 2 juni presenteren we de resultaten en kunt u hierop reageren. 

2 juni 

Eerste online informatieavond GASVRIJ DIEMEN: Gasvrij Diemen wat is dat? Hoe kan je van het aardgas af? Wat doet de gemeente? Wat betekent aardgasvrij voor mij als bewoner? 

8 september 

Tweede online Informatieavond Transitievisie Warmte: tijdens deze informatieavond vertellen we alles over de visie. Welke alternatieven zijn voor aardgas beschikbaar in de wijken en buurten? Tekent zich al beeld af welke stappen er in de wijken en buurten in de gemeente kunnen worden genomen? 

Oktober 

* exacte datum wordt later bekend gemaakt

Inloopbijeenkomst: eind van het jaar wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens deze laatste bijeenkomst is de visie gereed. We informeren u wat er in de visie staat en welke keuzes erin zijn gemaakt. Wat wil u de gemeenteraad meegeven? 

Tijdens de eerste informatieavond op 2 juni vertellen we waarom een aardgasvrije gemeente nodig is. Wat de gemeente hiervoor doet en wat het voor inwoners van onze gemeente betekent. Er is via de chatfunctie ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Wij zullen ook naar uw mening vragen, bijvoorbeeld: hoe wilt u betrokken worden bij het proces? Welke vragen heeft u? Welke zorgen heeft u?

Aanmelden voor de online informatieavond kan tot 31 mei via de volgende pagina