Geef uw mening op de Huisvestingsverordening 2021

Inwoners van Diemen wordt om een reactie gevraagd op de Huisvestingsverordening 2021. De inspraak loopt van 13 mei tot 24 juni.

Het ontwerp Huisvestingsverordening 2021 van gemeente Diemen is door het college van B en W op 11 mei 2021 vrijgegeven voor inspraak. Dat houdt in dat inwoners van Diemen om hun mening gevraagd voordat de gemeenteraad het laatste woord heeft en de Huisvestingsverordening 2021 in september vaststelt. In de verordening heeft Diemen allerlei regels vastgelegd die het mogelijk maken om de schaarse woningvoorraad in de gemeente eerlijker te verdelen. In de Huisvestingsverordening 2021 zijn ten opzichte van de verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld in 2020 twee nieuwe onderwerpen toegevoegd. Dat zijn de wijzigingen in de Huisvestingswet die per 1 januari 2021 in werking is getreden. 

Ook is het nieuwe beleid voor de regionale woonruimteverdeling in deze huisvestingsverordening opgenomen. Deze nieuwe regels geven actieve woningzoekenden meer kansen op het vinden van een sociale huurwoning. Deze nieuwe afspraken voor de regionale woonruimteverdeling zijn door alle 15 gemeenteraden in de woningmarktregio goedgekeurd. Diemen gaat ook de lokale regels voor woonruimteverdeling hierop aanpassen. Meer informatie over de regionale woonruimteverdeling staat op de website Sociale Huurwoning Zoeken.

Online informatiebijeenkomst op 3 juni

De Huisvestingsverordening is te lezen op de website van Diemen.  Er is een memo met een toelichting op de huisvestingsverordening. De memo is te lezen via de volgende link. Wie nog vragen heeft over bepaalde regels in de Huisvestingsverordening kan zich opgeven voor een online informatieavond op donderdagavond 3 juni van 19.30 – 21.00 uur. Inwoners van Diemen kunnen op drie manieren laten weten wat ze van de regels en afspraken in de nieuwe huisvestingsverordening 2021 vinden: per mail, telefonisch aan de beleidsadviseurs of op de informatieavond. Meer informatie over de inspraak vindt u hier

De definitieve tekst van de Huisvestingsverordening 2021 zal in de gemeenteraad van 16 september worden behandeld. Als de gemeenteraad de Huisvestingsverordening 2021 vaststelt wordt deze per 1 oktober 2021 van kracht. Dat geldt niet voor de nieuwe regels voor de woonruimteverdeling. Die treden in als WoningNet hierop is aangepast. Dat zal zijn naar verwachting zijn in de zomer van 2022.