Betere bescherming voor huurders

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars (makelaars), zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. 

Gemeenten zijn bij private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de regels. In het geval van woningcorporaties is het toezicht en handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties.

De wet heeft betrekking op zowel verhuurders als verhuurbemiddelaars en gaat in op:    

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
  • Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten
  • De plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen
  • De plicht om de huurder over een aantal zaken te informeren, bijvoorbeeld over de eigen rechten en plichten
  • Een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten

Klacht verhuurders indienen

Gemeente Diemen heeft vanaf 1 januari 2024 op deze website een meldpunt voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding vervolgens zelf handhaven of, als dat niet mogelijk is, de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie waar hij verder geholpen kan worden. Mocht u nu al een dringende melding hebben, bel dan (020) 31 44 888.
visual-wet-goed-verhuurschap_ (1)