Start bomentelling voor nieuwe bomenkaart

Deze week zijn we gestart met het inspecteren van alle bomen die we beheren. Dit verwerken we in een nieuw boombeheersysteem. De bomeninspectie begint in Diemen Zuid. Daarna zijn het centrum en tot slot Diemen Noord aan de beurt. Alle bomen komen in een bomenkaart te staan, die over een tijdje voor iedereen op hier op onze website te zien zal zijn.

Elf- tot twaalfduizend bomen

In Diemen staan duizenden bomen. Daarvan heeft de gemeente het beheer over ongeveer elf- tot twaalfduizend bomen. Er moeten soms bomen worden gekapt en er komen dan altijd meer bomen voor terug. Hoeveel bomen er op een bepaald moment precies zijn, is in het boombeheersysteem dat we nu nog gebruiken, niet op ieder moment goed duidelijk. Bovendien weten we, dat er groepen bomen zijn die in dit systeem niet als losse bomen vermeld staan.

Bomenkaart

Op de bomenkaart kan iedereen straks zien waar alle bomen staan. We werken aan een nieuw boombeheersysteem, waarvoor we handmatig iedere boom inspecteren. Daaraan gekoppeld komt er een bomenkaart zodat iedereen kan zien waar de bomen precies staan. Een enorme klus die tijd vergt. De komende maanden worden de bomen in Diemen Zuid in het nieuwe boombeheersysteem verwerkt. We verwachten dat begin 2024 de bomenkaart voor Diemen Zuid klaar is. In de loop van 2024 worden de bomen in Diemen Centrum in het systeem verwerkt. In 2025 volgt Diemen Noord en dan is de bomenkaart voor heel Diemen voor iedereen beschikbaar.