Omgevingsagenda

College biedt raad concept Omgevingsagenda aan

Als eerste stap naar de Omgevingsvisie Diemen 2040 hebben wij een Omgevingsagenda gemaakt. Hierin staan de belangrijkste trends, ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen. De agenda is met input van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.

In de Omgevingsagenda worden vier mogelijke denkrichtingen gepresenteerd:

  • Diemen als dorp
  • Groei en verstedelijking
  • Groen en gezond
  • Duurzame koploper

De Omgevingsagenda wordt op 26 november 2020 in de gemeenteraad besproken. Na het vaststellen van deze Omgevingsagenda gaan we hier graag verder met u over in gesprek: hoe willen we de groei van Diemen op een evenwichtige wijze vormgeven? En hoe willen we dat Diemen er in 2040 uitziet? 
Met de aanhoudende coronamaatregelen is de richtlijn van de gemeente Diemen om tot de zomer van 2021 zoveel mogelijk in te zetten op digitale participatie. We organiseren de eerste digitale bijeenkomst begin 2021. Ook gaan we bekijken of we op een verantwoorde manier fysiek met u in gesprek kunnen gaan. Het is de bedoeling om de Omgevingsvisie eind 2021 gereed te hebben. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief via yara.nijboer@diemen.nl.

Er wordt in de Omgevingsagenda verwezen naar de participatieaanpak en een kaartenatlas. Deze bijlagen kunt u oook opvragen via yara.nijboer@diemen.nl

Kansenkaart

De Kansenkaart geeft inzicht in de mogelijkheden die in het kader van de Omgevingsvisie onderzocht worden.