Wat houdt de omgevingsvisie Diemen in?

afbeelding omgevingsvisie

We wonen nu met zo’n 30.000 mensen in Diemen. Dat aantal groeit de komende jaren. Dat betekent dat we belangrijke keuzes moeten maken over de omgeving waarin we wonen, werken en waar we onze vrije tijd doorbrengen. Hoe willen we dat Diemen er in de toekomst uitziet? En hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe vormen van energie en de vergrijzing hebben invloed op deze keuzes. 

Wat is een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe we willen dat de omgeving van Diemen er in de toekomst uitziet. De Omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving wordt de omgeving bedoeld waarin wij wonen, werken en recreëren. Te denken valt aan woningen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. De gemeente gebruikt de Omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. 

Hoe kan ik meedenken over de Omgevingsvisie?

We zijn dit traject met een online onderzoek gestart. Wat waarderen inwoners en stakeholders van de gemeente, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties aan Diemen? En wat willen bedrijven en maatschappelijke organisaties veranderen? De resultaten leest u onder 'Belangrijkste tussenresultaten' op deze pagina. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om een zogenoemde Omgevingsagenda op te stellen. Aan de hand van de Omgevingsagenda wil de gemeente in de tweede helft van 2020 diverse momenten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die de samenleving belangrijk vindt. Onderdeel van het participatietraject is dat er ook fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Vanwege de nu geldende coronamaatregelen is dit nu nog niet mogelijk. De gemeente hoopt, afhankelijk van de maatregelen, in het najaar wel fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren. Als dit niet mogelijk is bekijkt de gemeente online alternatieven.

Belangrijkste tussenresultaten

Als start van het traject van de Omgevingsvisie hebben we in mei 2020 online onderzoek gedaan onder inwoners en stakeholders van de gemeente Diemen. Wat vinden zij belangrijk voor de toekomst van Diemen?

Grote betrokkenheid
Inwoners van Diemen zijn zeer betrokken bij de Omgevingsvisie. Dat bewijst onder meer het aantal invullers van de enquête (818 inwoners) en het feit dat veel mensen hebben aangegeven gedurende het traject van de Omgevingsvisie verder mee te willen denken. Het onderzoek vormt daarmee een mooi startpunt voor een Omgevingsvisie die is opgesteld samen met de samenleving.

Tevreden wonen in groen Diemen
Inwoners wonen naar volle tevredenheid in Diemen. Ze komen in eerste instantie voornamelijk in Diemen wonen omdat ze daar een geschikte woning vonden en omdat Amsterdam dichtbij is. Inwoners omschrijven (en waarderen) Diemen als: rustig, groen en dorps. Het behouden of uitbreiden van het groen in de wijk en het buitengebied is voor inwoners belangrijk. Evenals de onderwerpen duurzaamheid en milieu.
 

Dilemma's
Inwoners voelen het spanningsveld tussen natuur en groen en nieuwe woningen. Daarbij neigen inwoners meer naar natuur en groen, terwijl het aanbod van betaalbare en geschikte woningen voor inwoners ook belangrijk is. Inwoners noemen daarbij regelmatig dat uitbreiden van het aantal woningen niet ten koste moet gaan van het karakter van Diemen.

Sterke en minder sterke punten
Het Diemerbos wordt door de meeste inwoners genoemd als één van de meest bijzondere plekken in Diemen. Meer dan de helft van de invullers noemden het Diemerbos als bijzondere plek in Diemen. Het Diemerplein en Diemen-Zuid worden het vaakst genoemd als plekken die moeten worden aangepast. Mensen missen een gezellig (dorps)centrum en zien onder andere graag meer (afwisselende) horeca en minder autoverkeer door het centrum. Diemen-Zuid geeft een gevoel van onveiligheid en kan wel een opknapbeurt gebruiken.
 

Stakeholders
Ook circa 50 Stakeholders van de gemeente zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben een enquête ingevuld. Zij zien de volgende onderwerpen als grootste uitdagingen voor Diemen: een zelfstandig blijvende gemeente, de omslag maken naar verduurzaming, (gebalanceerde) woningbouw en bereikbaarheid. Als grootste kansen zien zij: de ligging (tussen stad en groen), de kleinschaligheid van de gemeente en het groeiend aantal inwoners in Diemen.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u per email opvragen bij de project assistent Karin Kilerciyan via Karin.Kilerciyan@diemen.nl

Omgevingsvisie Diemen 2040 onderzoeksresultaten juni 2020

Wat is een Omgevingsagenda?

Hierin staan de belangrijkste ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen genoemd. Dit wordt ook wel de ‘onderlegger’ van de Omgevingsvisie genoemd. De Omgevingsagenda moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. De Omgevingsagenda maakt inzichtelijk over welke thema’s het gesprek gevoerd gaat worden. 

Waarom een Omgevingsvisie?

Een nieuwe visie is nodig vanwege ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de verschuiving naar duurzame energiebronnen, het tekort aan betaalbare woningen en de druk op voorzieningen die fysieke ruimte nodig hebben. Elke gemeente is verplicht om een Omgevingsvisie te maken vanwege de Omgevingswet die door het Rijk ingevoerd wordt. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet gaat over alles in de fysieke omgeving; denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. Het doel van de Omgevingswet is meer ruimte te bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en van de overheid zelf. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet. De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan (de vervanger van de huidige bestemmingsplannen). 

Stappen en tijdspad

stappen omgevingsvisie

Voor een gedetailleerde omschrijving van het proces van de omgevingsvisie voor 2020 en 2021 klik hier.

Vragen?

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie, dan kunt u een email sturen naar nadine.onrust@diemen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum telefoon (020) 31 44 888. U kunt vragen naar Nadine Onrust, projectleider.