Proces omgevingsvisie 2040

Fase 1: Omgevingsagenda

Deze Omgevingsagenda maakt inzichtelijk over welke thema’s het gesprek gevoerd gaat worden. De belangrijkste ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen worden hierin gepresenteerd.

Datum

Wat

April/mei 2020

Aankondigen participatietraject

 

Mei 2020

Enquête onder inwoners en stakeholders

 

Juni 2020

Terugkoppeling van de enquêteresultaten via de gemeentelijke website

 

Juni 2020

Themabijeenkomst met de raad aan de hand van de eerste tussenresultaten

 

3e of 4e kwartaal

Resultaat van deze eerste fase: een Omgevingsagenda (wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad)

 


Fase 2: Omgevingsvisie

De omgevingsvisie 2040 is een integrale visie voor de toekomstige fysieke leefomgeving van Diemen

 

Datum

Wat

4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021

Themabijeenkomsten voor de Diemense samenleving

1e kwartaal 2021

Samenvoegen inzichten participatietraject en opstellen concept Omgevingsvisie

 

2e of 3e kwartaal 2021

Dag van de Omgevingsvisie: een interactieve dag waarop we een terugkoppeling geven over inhoud en proces en vooruit blikken richting het Omgevingsplan.

 

3e kwartaal 2021

Afronden van Omgevingsvisie en formele inspraak

 

3e of 4e kwartaal 2021

Geplande behandeling van de Omgevingsvisie door gemeenteraad