Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Buitengebieden

Coördinator 


Wim Verbree
T (020) 31 44 888
wim.verbree@diemen.nl

Wijkportefeuillehouder 


Burgemeester Erik Boog
T (020) 31 44 888
bestuurssecretariaat@diemen.nl

Wijkhandhavers


Algemene contactgegevens:
T (020) 3144881
handhaving@diemen.nl

Wijkagent


Industriegebied Verrijn Stuart

Gerard Doornekamp
E gerard.doornekamp@politie.nl

De Sniep/Stammerdijk

Giovanna Masala
T +31 650286153 en 0900-8844 
giovanna.masala@politie.nl