Buitengebieden

Coördinator 


Wim Verbree
T (020) 31 44 888
wim.verbree@diemen.nl

Wijkportefeuillehouder 


Burgemeester Erik Boog
T (020) 31 44 888
bestuurssecretariaat@diemen.nl

Wijkhandhavers


Algemene contactgegevens:
T (020) 3144881
handhaving@diemen.nl

Wijkagent


Industriegebied Verrijn Stuart

Gerard Doornekamp
E gerard.doornekamp@politie.nl

De Sniep/Stammerdijk

Giovanna Masala
T +31 650286153 en 0900-8844 
giovanna.masala@politie.nl