Economisch en detailhandelsbeleid

Economisch ruimtelijk beleid

Het economische beleid van de gemeente Diemen kenmerkt zich door specifiek te richten op de afzonderlijke bedrijventerreinen (Verrijn Stuart, Stammerdijk en de Sniep) en kantorenpark Bergwijkpark. De gemeente streeft er naar om het vestigings- en ondernemingsklimaat continu te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het onderscheidend vermogen te vergroten en de nadruk te leggen op de kernkwaliteiten (nabijheid Amsterdam, bereikbaarheid, eigen karakter) van Diemen. Daarnaast hebben de onderwerpen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen extra aandacht van de gemeente. In samenwerken met city marketing (Daarom Diemen) wordt er extra aandacht gegeven aan Diemen als vestigingsplaats.

Verrijn Stuart

Verrijn Stuart is het grootste bedrijventerrein van Diemen. Het is een gemengd bedrijven terrein waar bijna 500 ondernemingen gevestigd zijn. Het bedrijventerrein is ongeveer 50 hectare groot en heeft in 2013 een herstructurering ondergaan. Verrijn Stuart ligt aan metrostation Verrijn Stuartweg. Toegestane milieucategorie 1 t/m 3.1 (op sommige plekken 1 t/m 2)

Stammerdijk en De Sniep

Stammerdijk en De Sniep vormen samen het tweede bedrijventerrein van Diemen. Het is een gemengd bedrijventerrein waar ongeveer 225 ondernemingen gevestigd zijn. Het bedrijventerrein is ongeveer 13 en 6 hectare groot en heeft in 2016 een herinrichting ondergaan. Toegestane milieucategorie 1 t/m 3.1. De Sniep biedt daarnaast ruimte aan een klein cluster van perifere detailhandelsvestigingen.

Bergwijkpark

Bergwijkpark is een hoogwaardig kantorenpark en biedt ruimte aan meer dan 250 bedrijfsvestigingen gelegen naast de Campus Diemen Zuid en nabij het NS station. In totaal is er 207.000 m2 kantoorvloer oppervlakte en ondergaat het op dit moment een opwaarderingstraject waarbij onder andere een trimroute met sport elementen worden gerealiseerd. Naast kantoren is er ook een hostel en hotel gevestigd.

Beleid detailhandel

Diemen kent vier detailhandels clusters en een PDV cluster: wijkwinkelcentra Gruttoplein (Diemen Noord) en Kruidenhof (Diemen Zuid), winkelcentrum Diemerplein (Diemen Centrum) en PDV cluster de Sniep.

Economische Zaken

Op het gebied van Economische Zaken heeft de gemeente Diemen de volgende hoofd- en subdoelen:

Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat

 • Continueren van periodieke overleggen met bedrijven en instellingen op Bergwijkpark/Holland Park, de bedrijventerreinen en met Ondernemend Diemen. De thema’s veiligheid en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van deze overleggen.
 • Wij steunen initiatieven van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • In de Daarom Diemen campagnes aandacht besteden aan Diemen als vestiging-, onderneming- en werklocatie.
 • Om voor huidige en toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te zijn gaan we door met de opwaardering van Bergwijkpark. Dit gaan we doen d.m.v. branding, creëren van een trimroute en het verhogen van de verblijfswaarde.
 • Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan regionaal beleid op het gebied van bedrijfslocaties en kantoorlocaties.

Diverse en toekomstbestendige detailhandel structuur

 • Continueren van de periodieke overleggen met winkeliersverenigingen (en waar mogelijk eigenaren/beheerders van winkelpanden en -centra)
 • Bij detailhandelslocaties waar geen nog structureel periodiek overleg mee is willen wij hierin gaan (laten) voorzien.
 • Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan regionaal beleid op het gebied van detailhandel.

Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven

 •  Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers.
 •  Persoonlijke advisering aan ondernemers die ruimte zoeken
 •  Organisatie jaarlijks netwerk event (Vaart in Diemen) voor alle Diemense ondernemers in samenwerking met Ondernemend Diemen.
 •  Opvolging geven aan het ZAAI-project.
 •  Opzetten van een nieuw ZZP-platform als opvolging van Open Coffee, in samenwerking met Diemense ondernemers en zzp’ers.