Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Inzameling bedrijfsafval

Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

Bedrijven en instellingen in het industrie en kantorengebied kunnen met een bedrijf een contract afsluiten. Afval van bedrijven en instellingen in het centrum kan onder bepaalde voorwaarden tegen betaling worden opgehaald.

Als u een omgevingsvergunning milieu voor uw bedrijf heeft, dan staat daar meestal in welke stoffen u moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

U kunt contact opnemen met de Meerlanden.