Inzameling bedrijfsafval

Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden.

Bedrijven en instellingen kunnen zelf een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.

Als u een omgevingsvergunning milieu voor uw bedrijf heeft, dan staat daar meestal in welke stoffen u moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

U kunt zelf contact opnemen met een erkende afvalinzamelaar.