Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een tijdelijke standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een tijdelijke standplaatsvergunning aan. 

Logo DigiDTijdelijke standplaats aanvragen 

Logo eHerkenningTijdelijke standplaats aanvragen 

De voorwaarden voor een tijdelijke standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een tijdelijke standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u een tijdelijke standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • voor welke activiteiten u de tijdelijke standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de tijdelijke standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.