Parkeerbon

Betaalt u geen parkeergeld waar dit verplicht is? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. U ontvangt dan thuis een brief.

Naheffingaanslag

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen dan heeft u géén of te weinig parkeergeld betaald.
De duplicaat naheffingsaanslag wordt binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.  

Bezwaarschrift

In bezwaar gaan geeft u géén recht op uitstel van betaling. U moet op tijd betalen. Wordt u in het gelijk gesteld dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.U hoeft niet op de duplicaat naheffingsaanslag te wachten.
In uw bezwaarschrift moet duidelijk staan waarom u het niet eens bent. Voeg eventuele bijlage ( kopie naheffingsaanslag, betaalbewijs of uitdraai provider) toe.

Heeft u een boete (aankondiging van beschikking) ontvangen omdat u bijvoorbeeld geen blauwe schijf achter uw voorruit hebt gelegd of dat uw parkeertijd is verlopen, dan kunt u hier géén bezwaar indienen. Wacht dan op de acceptgiro van het CJIB.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.