Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. Dit doet u bij de gemeente.

De gemeente wil elektrisch rijden stimuleren door meer openbare oplaadpunten te realiseren.

De gemeente bepaalt de plaats van de laadpaal in de buurt van uw woning of bedrijf. Staat de laadpaal in een betaald gebied dan moet u tijdens het laden betalen. In de blauwe zone kunt u gebruik maken van een parkeerschijf.

De voorwaarden aanvragen openbaar laadpunt:

  • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein
  • U woont of werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente Diemen
  • U heeft een elektrische auto die minimaal 45 kilometer volledig elektrisch kan rijden
  • U bent voor het parkeren afhankelijk van een openbare parkeerplaats

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een openbaar laadpunt aanvragen bij Metropool Regio Amsterdam Elektrisch. Deze beheert en plaatst de laadpalen voor de gemeente.

• Houd er rekening mee dat het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte lang kan duren. Vanaf de aanvraag kost de voorbereiding, de wettelijke bezwaartermijn en de aanleg van de aansluiting vier tot zes maanden. De aanvraag kunt u volgen via het overzicht van laadpunten in uw buurt.
• Wilt u een laadpunt op eigen terrein bij uw woning of bedrijf? Dan hoeft u dit niet te melden of aan te vragen bij de gemeente. Dit regelt u zelf bij een van de leveranciers van laadpalen.

Meer informatie voor VvE's over laadpalen in parkeergarages is te vinden op www.vveladen.nl.

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Tegen zo'n besluit kunt u bezwaar maken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.