Centrum West

De buurt Centrum West is opgeknapt. Het werk is in 2022 afgerond.

Straten
 • Johan van Soesdijkstraat
 • R. Castelijnstraat
 • Johan Coussetstraat
 • Jan Bertsstraat
 • Raadhuisstraat
 • Schoolstraat
 • Paulus Emtinckweg
 • Gerardt Burghoutweg
 • Burgemeester van Tienenweg
 • Burgemeester Bickerstraat
 • Medenbach Wakkerplein
Parkeerterrein naast Burgemeester Bickerstraat


Een deel van het parkeerterrein werd gebruikt voor opslag van materiaal. Toen dit niet meer nodig was, werd de doorgang Burgemeester van Tienenweg definitief ingericht voor gebruik door voetgangers. Er komen bomen en beplanting terug zodat het gebied weer een groene uitstraling krijgt.  

Definitief ontwerp


Vastgesteld zijn op 15 november 2016 door het college van burgemeester en wethouders: 

De werkzaamheden


Tussen 07.00 en 17.00 uur werd er gewerkt door de aannemer. Wij realiseren ons dat dit hinder en (geluids)overlast veroorzaakt. De aannemer deed zijn best de overlast tot een minimum te beperken.

Landelijke richtlijnen in verband met corona


Bij uitvoering van projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte volgt de gemeente de landelijke richtlijn. Dat betekent dat de werkzaamheden doorgang kunnen blijven vinden zolang bedrijven en aannemers de landelijke richtlijnen in acht nemen. Gelukkig doen bedrijven dat ook en hebben zij bovendien zelf aanvullende maatregelen genomen om gezondheidsrisico’s voor het personeel en de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld het stopzetten van het gezamenlijk eten of gezamenlijk vervoeren van werknemers, het invoeren van extra schoonmaakdiensten en dergelijke.

Met al deze maatregelen achten wij het verantwoord werkzaamheden uit te laten voeren. 

Bereikbaarheid woningen


Als er in een (deel van de) straat gewerkt wordt, zal de rijweg volledig worden afgesloten. De stoepen blijven grotendeels vrij toegankelijk. De details werden in de bewonersbrief uitgelegd.

Parkeren


Als er in een (deel van de) straat gewerkt wordt, zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de parkeervakken in dit deel van de straat niet beschikbaar. Gedurende deze periode kon u met uw ontheffing/vergunning in een ander deel van de blauwe zone/het vergunningengebied parkeren. De details werden in de bewonersbrief uitgelegd.

Gescheiden rioolstelsel


In Diemen Centrum zijn weinig sloten en plassen om regenwater op te vangen. Daarom wordt in Centrum West op dit moment nog gebruik gemaakt van een gemengd rioolsysteem. Dat betekent dat afvalwater vanuit de huizen en regenwater in één buis worden afgevoerd naar de rioolzuivering. Dat is eigenlijk zonde, want regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. 
Met het oog op de klimaatverandering verwachten we in de toekomst langere droge perioden en heftigere buien. Om hierop voorbereid te zijn, gaan we ook in uw buurt een (deels) gescheiden rioolsysteem aanleggen. Er wordt een extra regenwaterbuis in de straat gelegd. Op deze extra buis worden de kolken aangesloten zodat het regenwater dat op straat valt hierdoor afgevoerd wordt. De regenwaterriolen worden later aangesloten op het open water in het Nelson Mandelapark. 

Het regenwaterriool krijgt tevens een regulerende functie voor het grondwater. Daar waar zich nu nog betonnen wegen bevinden, worden drains aangebracht en aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. Onder de huidige klinkerbestratingen wordt een geperforeerd regenwaterriool geplaatst. In natte perioden kan dit systeem, naast regenwater, ook grondwater afvoeren naar open water. In droge perioden, zoals de zomer van 2018, kan het water uit het Nelson Mandelapark naar uw buurt stromen en de grondwaterstand aanvullen. Dit heeft als voordeel dat de houten heipalen van woningen niet droog komen te staan en daardoor aangetast zouden kunnen worden. 

Planning


Op deze plattegrond ziet u de planning van het project aangegeven in fases. De rode balken zijn de grenzen van het gebied waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. Met cijfers worden de fases aangegeven waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Per fase is aangegeven wanneer de werkzaamheden gepland zijn of dat de fase al gereed is. 

De fases uit de plattegrond zijn hier onder uitgeschreven:

 • Fase 1 (gereed)
  Raadhuisstraat 30 – 35 / 52 – 57
   
 • Fase 2 (gereed)
  R. Castelijnstraat 
   
 • Fase 3 (gereed)
  Johan van Coussetstraat
   
 • Fase 3a (gereed)
  Jan Bertsstraat 40 – 52
   
 • Fase 4 (gereed)
  Jan Bertsstraat 20 – 38
   
 • Fase 5 (gereed)
  Schoolstraat 12 – 37 / 34 – 59
   
 • Fase 6 (gereed)
  Jan Bertsstraat 10 – 20
   
 • Fase 7 (gereed)
  Paulus Emtinckweg 3 – 4 / 23 – 24
   
 • Fase 8 (gereed)
  Raadhuisstraat 17 – 33
   
 • Fase 9 (gereed)
  Gerard Burghoutweg 2 – 4 / 23 – 24
   
 • Fase 10 (gereed)
  Johan van Soesdijkstraat 2 – 10 
   
 • Fase 11 (gereed)
  Burgemeester van Tienenweg 1 – 11
   
 • Fase 12 (gereed)
  Johan van Soesdijkstraat 18 – 24 
   
 • Fase 13 (gereed)
  Kruising Schoolstraat – Burgemeester van Tienenweg
   
 • Fase 14 (gereed)
  Jan Bertsstraat 2 – 8 
   
 • Fase 15 (gereed)
  Burgemeester van Tienenweg 13 – 25
   
 • Fase 16 (gereed)
  Raadhuisstraat 2 – 16 
   
 • Fase 17 (25 oktober 2021 – 17 december 2021)
  Burgemeester van Tienenweg 27 – 39
   
 • Fase 18 (gereed)
  Schoolstraat 3 – 33
   
 • Fase 19 (4 januari 2022 – 25 februari 2022)
  Burgemeester van Tienenweg 41 – 53
   
 • Fase “parkeerplaats Bickerstraat” (10 januari 2022 – 25 februari 2022)
  Parkeerplaats Burgemeester Bickerstraat
   
 • Fase “Medenbach Wakkerplein” (gereed)
  Medenbach Wakkerplein
   
 • Fase “Bickerstraat nr. 1-6” (gereed)
  Parkeerplaats Burgemeester Bickerstraat 1 – 6
Meer weten?


In verband met het coronavirus is er geen spreekuur in de keet.

Voor vragen kunt u terecht bij:
•    Jacob Koele, toezichthouder gemeente Diemen (020) 31 44 888, e-mail jacob.koele@diemen.nl 
•    Aron Verdouw, uitvoerder AW Vessies Infra +31 6 25 711 559.