Werkzaamheden speel- en groenplekken Plantage de Sniep Noord

De werkzaamheden voor de herinrichting van de groen- en speelplekken in Plantage de Sniep Noord zijn afgerond.

De werkzaamheden

Op maandag 4 april startten de werkzaamheden aan de groen- en speelstrook  aan het Jaagpad. Op maandag 11 april startten de werkzaamheden voor de speelplek tegenover de Bottelarij. ’De aannemer heeft de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In juni waren alle werkzaamheden afgerond. In het najaar is de beplanting afgerond.

Tussen 07.00 en 17.00 uur werd er gewerkt door de aannemer. Wij realiseren ons dat dit voor u hinder en (geluids)overlast veroorzaakte. De aannemer deed zijn best de overlast tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid woningen

De stoepen bleven grotendeels vrij toegankelijk. De tegels werden wel verwijderd, maar er werden loopschotten neergelegd en de woningen bleven zo bereikbaar. De aannemer sloot voor de veiligheid het werkterrein met hekken af.

Meer weten?

Met vragen kunt u terecht bij:
• Jacob Koele, toezichthouder gemeente Diemen (020) 31 44 888, e-mail jacob.koele@diemen.nl.
• Michel Heskes, uitvoerder AW Groen & Natuur +316 50613776

De ontwerpen en reactieverslagen 

Hieronder kunt u de definitieve ontwerpen bekijken: 

We hebben alle vragen en opmerkingen op de voorlopig ontwerpen verzameld in twee reactieverslagen. Deze zijn te bekijken via de volgende links: