Nieuwe sporthal Prins Bernhardlaan

De sporthal aan de Prins Bernhardlaan is gerenoveerd. Daarnaast is een nieuwe sporthal gebouwd, verbonden door een nieuwe kantine. In Sporthallen Diemen is er zo ook in de toekomst voldoende ruimte voor binnensporten in het groeiende Diemen.

sporthal vooraanzicht

De sporthal aan de Prins Bernhardlaan is gerenoveerd. Daarnaast is een nieuwe sporthal gebouwd, verbonden door een nieuwe kantine. In Sporthallen Diemen is er zo ook in de toekomst voldoende ruimte voor binnensporten in het groeiende Diemen. Dat past in de ambitie van de gemeente om het aanbod van diensten en activiteiten in een groeiend Diemen op peil te houden. Wind Design & Build voerde dit project uit. Het nieuwe indoor sportcomplex is duurzaam gebouwd en verbouwd en kan weer 40 à 50 jaar mee. Momenteel wordt de directe omgeving van Sporthallen Diemen verbeterd, waaronder het parkeerterrein en het groen. Naar verwachting is dit in maart 2023 klaar.

Nieuws

Januari 2023
Het parkeerterrein wordt opgeknapt. Daarom is er een omleiding naar de beschikbare parkeerplekken via de Willem de Zwijgerlaan. We verwachten dat dit werk in het voorjaar klaar is. In februari/maart worden nieuwe bomen en planten aangeplant. 

2022
Het nieuwbouwgedeelte van het sportcomplex is inmiddels opgeleverd en wordt gebruikt door sportverenigingen en de scholen. Ondertussen is de bouwer hard aan de slag met de renovatie. Het gehele complex wordt in april opgeleverd.
Het college van B en W heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte rond de nieuwe sporthal aan de Prins Bernhardlaan vastgesteld. Voor de buurt en de kinderen van BSO Popeye en brede school De Nieuwe Kring komt er een vernieuwd speelterrein naast de sporthal. Bovendien wordt het gebied beter bereikbaar gemaakt, komen er meer parkeerplaatsen en wordt het gebied groener ingericht. 

Sporthallen Diemen

Nieuwe en oude sporthal

Het nieuwe indoor sportcomplex (een C.2 sporthal volgens de normering van NOC*NSF) biedt veel extra mogelijkheden voor de lokale sportverenigingen. In het ontwerpproces van het sportcomplex zijn alle gebruikers van de sporthal aan de Prins Bernhardlaan (sportverenigingen, beheerders, vakleerkrachten en BSO Popeye) betrokken.

De nieuwe hal is 28 x 48 meter en 7 meter hoog. Hierdoor is de hal geschikt voor 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3 basketbalvelden of 1 handbal/combiveld.

In overleg met de sportverenigingen is ook de wens voor de verenigingsruimte in de hal gehonoreerd.De nieuwe sporthallen Diemen biedt verder nog ruimte voor naschoolse opvangorganisatie Popeye.
Daarnaast is er een nieuwe kantine gemaakt tussen de beide sporthallen met een mooie aansluiting op het speelterrein, zodat ook de buurt er plezier aan kan beleven. Door transparante gevels en de entreefunctie aan het parkeerterrein is de sociale veiligheid in het gebied verbeterd

Duurzaam

De nieuwe sporthal is duurzaam gebouwd en de bestaande sporthal is duurzaam gerenoveerd. Het hele complex wordt niet meer met aardgas verwarmd. De nieuwe sporthal is energieneutraal en de bestaande sporthal bijna geheel energieneutraal. Dit komt onder andere door goede isolatie, het gebruik van energiezuinige warmtepompen en hoog rendement (85%) warmteterugwinning. De daken zijn voorzien van groendaken en zonnepanelen. De gevels hebben sport- en spelelementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er is gewerkt met duurzame en circulaire producten, gecertificeerd door Greenworks. Tevens is gebruik gemaakt van Madaster, het materialenpaspoort voor de borging van circulariteit. Het sportcomplex wordt tevens getoetst aan het keurmerk voor gezonde gebouwen: WELL.

Rondom het sportcomplex

De gemeente Diemen grijpt de realisatie van het nieuwe indoor sportcomplex aan om ook de directe omgeving te verbeteren. Voor de buurt en de kinderen van BSO Popeye en brede school De Nieuwe Kring is er een vernieuwd speelterrein naast de sporthal gemaakt. Bovendien wordt het gebied beter bereikbaar gemaakt, komen er meer parkeerplaatsen en wordt het gebied groener ingericht.

Voorbereiding

Voor de buitenruimte is in 2019 een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden, het gewijzigde bestemmingsplan is inmiddels voltooid. Het definitief ontwerp is begin juni 2021 vastgesteld door het college van B en W. Het ontwerp is afgestemd met diverse betrokkenen rond de sporthal en ook omwonenden konden hun mening geven over het schets- en voorlopig ontwerp. Omdat er nauwelijks nog opmerkingen waren, is het definitief ontwerp vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig ontwerp.

Speelplek

De speelplek bij de sporthal is opnieuw ingericht. Op de wand van de nieuwe sporthal is een klimmuur gemaakt en er ligt een skelterbaan naast het openbare sportveld. De natuurlijke speelplek blijft behouden en waar mogelijk zijn de bestaande speeltoestellen ook in de nieuwe situatie gebruikt. 

Veel groen

In het ontwerp is veel ruimte voor groen naast de 148 parkeerplaatsen voor de auto. Ook zijn er voldoende fietsparkeerplaatsen. Alle nieuw aan te leggen parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasbetonstenen. Deze zijn goed voor de waterafvoer en zorgen voor een groen beeld. De bomenrij langs de sloot met de natuurlijke speelaanleiding blijft geheel behouden. Voor de 22 bomen die in verband met de werkzaamheden verwijderd moeten worden, worden circa 50 nieuwe bomen geplant. De rest van de bestaande bomen blijft behouden.

Rolstoeltoegankelijk

De nieuwe sporthal ligt op een hoger niveau dan het huidige maaiveld. De hoogteverschillen zijn met kleine hellingen opgelost. Zo blijft het terrein rolstoeltoegankelijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weergave.

do sporthal

Planning

Het complete sportcomplex is in 2022 afgerond. De buitenruimte wordt in fases opgepakt en is ongeveer maart 2023 klaar.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Kevin Boers, via kevin.boers@diemen.nl of bel naar (020) 31 44 888 en vraag naar Kevin Boers.